Muy & Mucho

Wanneer gebruik je ‘muy’ en wanneer ‘mucho’ in het Spaans?

Waarom zeg je muchas gracias en niet muy gracias?

De regels zijn eenvoudig, en gelden voor  muy (erg, zeer, veel) & mucho (veel). En ze gelden tevens voor ‘bien’ (goed) & ‘bueno’ (goed). ‘Muy’ zet je voor een ‘adjetivo’ (bijvoeglijk naamwoord) en een ‘adverbio’ (bijwoord) en ‘mucho’ voor een ‘nombre’ (zelfstandig naamwoord) of een ‘verbo’ (bijwoord).

Je zegt echter ‘Hace mucho calor’ -> Het is erg warm en ‘Hace mucho frío’ -> Het is erg koud, omdat in dit geval de woorden ‘calor’ en ‘frío’ als een zelfstandig naamwoord fungeren.

Mucho:
mucho,-a,-os,-as + zelfstandig naamwoord
werkwoord + mucho

Muy:
muy + bijvoegelijk naamwoord
muy + bijwoord

Bueno:
bueno,-a,-os,-as + zelfstandig naamwoord

Bien:
werkwoord + bien
ficha-muy-mucho-3

Mucho/a/-os/-as  hoort dus bij een zelfstandig naamwoord of verwijst ernaar. De vorm richt zich naar het geslacht en getal van het zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld ‘Quiero tener mucho dinero’ -> Ik wil veel geld hebben. Hetzelfde geldt voor bueno/a/-os/-as. Bijvoorbeeld ‘Juan es bueno para todo el mundo’ -> Juan is goed voor iedereen. Echter als het vóór een mannelijk zelfstandig naamwoord staan, verliest het de – o. Zoals in dit voorbeeld: ‘Pepe es un buen padre”-> Pepe is een goede vader.

De onverandelijke vorm van mucho kan bij een werkwoord horen. Bijvoorbeeld ‘Maria come mucho’ -> Maria eet veel. Dit geldt ook voor de onveranderlijke vorm ‘bien’. Bijvoorbeeld ‘Eso está bien’ -> Dat is goed. Bij de onveranderlijke vorm muy kan het bij een bijvoegelijk naamwoord zowel als bij een bijwoord staan. Bijvoorbeeld ‘Tina vive muy cerca de aquí’ -> Tina woont dichtbij. Of: ‘Estamos muy cansados’ -> we zijn erg moe.

Cursus Spaans voor volwassenen

  • Cursus voor 12 weken;
  • 12 online privélessen met gekwalificeerde leraar Spaans;
  • Inclusief toegang tot professionele online campus;
  • Starten op ieder gewenst moment!

Nu € 349,- in plaats van € 375,-


  Ja, ik wil deze cursus boeken! Meer informatie