El alfabeto – het Spaanse alfabet

Het Spaanse alfabet is vrijwel hetzelfde als in het Nederlands. Het heeft een extra letter, de ñ (spreek je uit als ‘nj’) en het kent tevens als extra letters ‘ch’, ‘ll’ & ‘rr’.

Lees meer over het Spaanse alfabet mét de uitspraak via deze link!
Spaans alfabet

letter naam uitspraak
a a zelfde als de Nederlandse a in dak
b be zelfde als een Nederlandse b
c ce  

 

ca-, co-, cu- als een k in klein

ce-, ci- als th in het Engelse woord think (in Latijns Amerika als een s)

d de zelfde als een Nederlandse d

aan het einde van een woord zachter of zelfs onuitgesproken

e e zelfde als een e in met
f efe zelfde als een Nederlandse f
g ge  

 

normaal als een g zoals in het Engelse woord good

met ge-, gi- als een Nederlandse ch / g

h hache ‘aatsje”  de h wordt niet uitgesproken
i i latina zelfde als een ie in diep
j jota als een Nederlandse g, maar iets zachter (soms ook als ‘h’)
k ka als een k (deze letter wordt alleen gebruikt voor leenwoorden)
l ele zelfde als een Nederlandse l
ll elle bij benadering als een Nederlandse j (in sommige delen van Latijns Amerika als sh)
m eme zelfde als een Nederlandse m
n ene zelfde als een Nederlandse n
ñ eñe als nj in Spanje
o o  

 

klank ligt tussen een o in bom en oo in boom

aan het einde van een woord meer als oo

p pe zelfde als een Nederlandse p
q cu als een Nederlandse k in kastanje
r erre als een rollende r
rr erre doble een sterkere r
s ese zelfde als een Nederlandse s
t te zelfde als een Nederlandse t
u u  

 

als een Nederlandse oe in doek

onuitgesproken na een q in que en g in gue, behalve voor voor qü..

v uve als een b zoals in brand
w uve doble vaak als een v, wordt alleen gebruikt in niet-Spaanse woorden
x equis als een Nederlandse x of ks
y ye (i griega) as j in januari, (in sommige delen van Latijns Amerika als een sh)

een losse y als i in iemand

z ceta als th in het Engels, bijvoorbeeld think (in Latijns Amerika als een s)

Cursus Spaans voor volwassenen

  • Cursus voor 12 weken;
  • 12 online privélessen met gekwalificeerde leraar Spaans;
  • Inclusief toegang tot professionele online campus;
  • Starten op ieder gewenst moment!

Nu € 349,- in plaats van € 375,-


  Ja, ik wil deze cursus boeken! Meer informatie