De getallen (los números)

De getallen in het Spaans. Van nul t/m dertig, de tientallen, honderdtallen etc. De getallen hebben in veel gevallen dezelfde systematiek. Wanneer je deze systematiek herkent zul je snel en gemakkelijk leren van nul tot honderd te tellen.

0 t/m 30

0cero
1uno
2dos
3tres
4cuatro
5cinco
6seis
7siete
8ocho
9nueve
10diez
 
11once
12doce
13trece
14catorce
15quince
16dieciséis
17diecisiete
18dieciocho
19diecinueve
20veinte
 
21veintiuno
22veintidós
23veintitrés
24veinticuatro
25veinticinco
26veintiséis
27veintisiete
28veintiocho
29veintinueve
30treinta

30 t/m 110

30treinta
31treinta y uno
32treinta y dos
33treinta y tres
34treinta y cuatro
 etc.
40cuarenta
50cincuenta
60sesenta
70setenta
80ochenta
90noventa
100ciento, cien
101ciento uno
102ciento dos
 etc.
  
110ciento diez